Ekstraordinær Generalforsamling 17/8-2021

Referat Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2021


Tilstedeværende:
- Formand: Hanne Hougaard
- Bestyrelsesmedlem: Daniel Laugesen
- Kasserer: Kasper Frydenholm
- Sekretær: Cecilie Kleis
- Bestyrelsesmedlem: Ditte Kogstad
- Bestyrelsesmedlem: Palle Gjellerod


1: Valg af ny formand
- Nogle forslag til ny formand? Daniel Laugesen melder sig til at overtage posten som
formand.
- Hvad indeholder posten? De forskellige arbejdsopgaver skal deles ud i bestyrelsen.
- Daniel vil gerne uddelegere en del, hvis han skal tage posten. Hanne vil gerne hjælpe den
nye formand i gang med posten.
- Til næste bestyrelsesmøde skal vi aftale, hvem som skal varetage de forskellige
poster/arbejdsopgaver.
- Det nuværende trænerhold har nogle øsker/visoner om fremtiden ift. at forbedre
mulighederne indenfor motion og gymnastik. Dette er noget, som der skal snakkes om til
næste bestyrelsesmøde.
- Daniel er stemt ind som den nye bestyrelsesformand.


2. Ny dato for næste bestyrelsesmøde
- Tirsdag d. 31.08.21 kl. 20.00
- Sted: Daniel undersøger med Thomas, om vi kan være i gymnastikhallen. Vi afventer derfor
Daniel.


3. Opgaver til næste bestyrelsesmøde
- Kan man få en foreningskonto til Spotify? Codan afgift? Skal ikke betales, når det er
holdundervisning. Hanne har spurgt kasseren, om hun må købe en skærm (evt. ipad) til
holdundervisning. Tanken er, at den altid skal ligge i hallen. I bestyrelsen er der stemning
for, at vi skal have en skærm. Hanne vil gerne købe skærm og få spotify installeret på
skærmen.
- Der er lidt udfordringer ift. betaling af kontingent/tilmeldinger.
- Der ønskes nyt udstyr til rengøring af gulvet. Dette bliver indkøbt. .
- Omkostningsgodtgørelsen – hvordan er opgørelsen af trænerindtjening? Det skal gøres
overskueligt for alle, hvad dette går ud på/en beskrivelse. Kan vi gøre noget for at gøre det
mere attraktivt for unge at tage et trænerjob? Lige nu er der 4 trænere under 18 år.
- Fælles træner arrangement? Ideer? Evt. kørestolerugby efterfulgt af fælles spisning. Vi skal
have fundet en dag for træner arrangement hurtigt, da vi har mange nye trænere på
holdene.
- Forslag til dato for nyt trænerarrangement er 09.10.21.