HANDELSBETINGELSER OG PERSONDATAPOLITIk


Ved indmeldelse i IF Alliancen Gymnastik og Motion accepterer du følgende:


Handelsbetingelser
Ved tilmelding til IFA Gymnastik og Motion betales med følgende korttyper: Dankort. Det fulde beløb hæves på betalerens konto direkte ved tilmelding.
Vi gør opmærksom på at der ved udsolgte pladser ikke er muligt at benytte sig af prøvetimer.

Regler for refundering:
Refundering sker kun ved hold over 14 uger, og som udgangspunkt refunderes beløbet ikke, det er kun i særlige tilfælde og kun efter aftale med den ansvarlige træner.
Det fulde kontingent tilbagebetales, fratrukket administrationsgebyr på 50 kr.

Der er mulighed for at få 2 prøvetimer de første 14 dage fra sæsonstart. Her gælder følgende regler: Træneren skal informeres ved første træning, at medlemmet vil gøre brug af 2 prøvetimer. Det fulde beløb kan tilbagebetales, hvis ovenstående er overholdt og at der er afsendt mail inden 24 timer efter 2. prøvetime. (bemærk der kan gå op til 7 dage inden beløbet er tilbagebetalt) 

Persondatapolitik for medlemmer af IF Alliancen Gymnastik

 

IF Alliancen Gymnastik er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem er tilknyttet IF Alliancen Gymnastik og de services der tilbydes.  Vi tilstræber at du føler dig tryg ved IF Alliancen Gymnastiks behandling af dine personoplysninger. IF Alliancen Gymnastik behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til IF Alliancen Gymnastik deles med foreningens medlemssystem (Conventus, 2018), der er databehandler.

1. Hvornår indsamler og anvender IF Alliancen Gymnastik dine personoplysninger

IF Alliancen Gymnastik indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

 1. Når du indmelder dig som medlem i IF Alliancen Gymnastik

 2. Når du indmelder et barn som medlem i IF Alliancen Gymnastik

Når du melder dig ind, indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af IF Alliancen Gymnastik samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig. Dine oplysninger bruges for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer gennem foreningens medlemssystem (Conventus, 2018). I denne forbindelse indsamler medlemssystemet (Conventus, 2018) alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og emailadresse.

 

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til IF Alliancen Gymnastik.

 

2. Hvornår videregiver IF Alliancen Gymnastik dine personoplysninger

IF Alliancen Gymnastik kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

 • Leverandører som IF Alliancen samarbejder med for at yde dig services i relation til dit medlemskab. Navn, adresse, telefonnummer og mail anvendes ift. kontakt fra foreningen IF Alliancen Gymnastik, Hovedbestyrelsen samt indberetning til kommunen ift. ansøgning om medlemstilskud. Fødselsdato indberettes til kommunen ift. ansøgning om medlemstilskud samt anvendes ift. alderskrav på hold. Informationer om køn indberettes til kommunen ift. ansøgning om medlemstilskud.

 • Tredjepart som IF Alliancen samarbejder med i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af IF Alliancen Gymnastik – herunder foreningens medlemssystem (Conventus, 2018).

 • ​Hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

  Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos IF Alliancen Gymnastik.

   

  3. Hvordan beskytter IF Alliancen Gymnastik dine personoplysninger

  IF Alliancen Gymnastik har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. IF Alliancen Gymnastiks sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

  I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og IF Alliancen Gymnastik kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå IF Alliancen Gymnastiks sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

  Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

  Dine oplysninger er synlige for bestyrelsen for IF Alliancen Gymnastik samt til trænere der er tilknyttet den aktivitet du er tilmeldt. De opbevares og behandles til enhver tid fortroligt.

   

  4. Hvilke rettigheder har du

  Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som IF Alliancen Gymnastik behandler om dig, kan du rette henvendelse til gymnastik.formand@ifalliancen.dk.

  Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger IF Alliancen Gymnastik behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode IF Alliancen Gymnastik om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

  I denne forbindelse gøres opmærksom på, at din tilknytning til IF Alliancen Gymnastik er betinget af, at du afgiver og opdaterer de af IF Alliancen Gymnastik påkrævede oplysninger, der er nødvendige for at registrere dig som medlem. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. Dette kan betyde, at IF Alliancen Gymnastik ikke kan tilbyde dig medlemskab i foreningen.

   

  5. Hvor længe opbevarer IF Alliancen Gymnastik dine personoplysninger – løbende sletning forpligtelse

  Hos IF Alliancen Gymnastik gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til et berettiget formål (det vil sige så længe du er tilknyttet IF Alliancen Gymnastik), eller i så lang tid, som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig (IF Alliancen Gymnastik) og databehandler (Conventus, 2018) af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

  6. Hvad sker der, når IF Alliancen Gymnastik ændrer denne persondatapolitik

  IF Alliancen Gymnastik opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at vi overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at IF Alliancen Gymnastik løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver IF Alliancen Gymnastik dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte IF Alliancen Gymnastik på ​gymnastik.formand@ifalliancen.dk.

   

  7. Henvendelser og spørgsmål

  Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig.

  Kontakt og virksomhedsoplysninger:

IF Alliancen Gymnastik og Motion
Højbakken 9 
8870 Langå
CVR-nr: 39803453
Tlf.: +45 21654207
E-mail gymnastik.formand@ifalliancen.dk