Generalforsamling 24/2-2018

Referat Generalforsamling 2018

indsendt 24. feb. 2018 15.20 af Trine Nielsen

Formandens beretning

I år har vi 180 gymnaster, fordelt på 8 hold.

 Det har igen været muligt at oprette et Yoga hold og det har været meget efterspurgt.

 Vi har lavet et samarbejde med Sundhedsskolen i Randers der har hjulpet os med at oprette et hold for rigtige mænd hvor vi havde rekord hurtig tilmelding, næsten fyldt op efter to timer. Vi arbejder på til næste sæson også at oprette et ryghold i samarbejde med sundhedsskolen.

 I år har vi søgt om støtte til køb af redskaber gennem Lions i Langå og modtaget 20.000,-. Der er bestilt lange bænke, letvægts rullemadras og trapez til ringene for pengene. Derudover har vi købt 6 ekstra step bænke.

 Vores sociale arrangement i år bliver planlagt i næste uge og jeg er meget spændt på hvad vi bliver enige om.

 Vi er endelig blevet trygge ved Conventus der ser ud til at fungere rigtig godt med tilmelding til hold og betaling med det samme.

 Trænere og bestyrelse har i år fået for 550,- til træningstøj.

Tak til trænere og bestyrelsesmedlemmer, for jeres store indsats og gode samarbejde.

Kassererens beretning

Gennemgået og godkendt.

Indkomne forslag

a)   Ift aflønning er der et forslag om, at der kan forhandles aflønning eller særlige goder individuelt med de enkelte instruktører. Dette for at imødegå et ønske om, at kunne fastholde og tiltrække instruktører med specielle kompetencer og uddannelse, Forslaget vedtages enstemmigt.

b)   Vi fastholder den nuværende sats på kontingentet.

c)   Instruktørerne oplever problemer med oprydning og vedligehold af gymnastiksalen. Formanden tager kontakt til pedellen med henblik på at aftale et møde, hvor regler og rammer kan diskuteres.

d)   Der er et forslag om at oprettes et nyt løbe/gå hold som en del af IFA gymnastik. Dette vil ikke kræve brug af gymnastiksalen, og kan derfor køre hele året rundt. Der er enighed om, at det er en god idé, samt at der vil være behov for en fast instruktør. Der skal søges efter en igangsætter/instruktør – i første omgang vil vi selv forsøge at finde én, hvis det ikke lykkes skal der laves opslag.

Valg af formand:

Jette Højholt blev genvalgt.

Valg af sekretær:

Lise Skjærris Lund blev genvalg

Valg af supplerende ordinært medlem

Det er enstemmigt vedtaget at udvide bestyrrelsen med et supplerende ordinært medlem. Hanne Rosenlund Hougaard opstiller og vælges enstemmigt ind.

Eventuelt

a)   Bestyrelsen skal snarest mødes i forhold til at fordele og nedskrive roller i bestyrelsen – hvem der varetager hvilke opgaver.

b)   Vi har et ønske om at få ændret og moderniseret vores hjemmeside. Formanden undersøger om vi har kontakt til én, der kan hjælpe os. Alternativt vil vi opsøge professionel hjælp, da den nuværende hjemmeside ikke er tidssvarende.