Referat af generalforamling pr. 1/3-2022

Referat af generalforsamling i IFA alliancens gymnastikafdeling 2022
Generalforsamling i IFA GYMNASTIK OG MOTION


Den: tirsdag 1/3-22 kl. 20:00
Sted: Hallens mødelokale


Referat: Palle Gjellerod


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Hanne Rosenlund blev valgt og kunne konstatere at generalforsamling
var lovlig indkaldt.


2. Årsberetning
Formanden Daniel Kromann Laugesen aflagde beretning for året.
Beretningen kan læses nedenstående
Beretningens afførte spørgsmål om kommunikationsniveauet i afdelingen
og Formanden lovede at tage det op med bestyrelse, så vi sikre at alle
medlemmer har mulighed for følge med i afdelingens aktiviteter.

Gymnastik og motionsafdelingen har pt. 161 medlemmer over 19 år og
129 medlemmer under 19 år.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag –
Ingen indkommende forslag

5. Valg af kasserer - hvert 2. år. Kasper Frydenholm, ønsker genvalg - genvalgt
6. Valg af sekretær hver 2. år. På valg: Cecilie Kleis ønsker ikke genvalg

Kasper Bisgård blev valgt til sekretær uden at være tilstede. (vælges
lige år)

Bestyrelsen består herefter af
Formand Daniel Kromann Laugesen (Valg ulige år)
Kassere Kasper Frydenholm (valg lige år)
Sekretær Kasper Bisgård (valg lige år)
Hanne Rosenlund (valg ulige år)
Ditte Hedegård (valg ulige år)
Palle Gjellerod (Valg lige år)


7. Valg af suppleanter
Der blev ikke valgt nye suppleanter så de to gamle forsætter
Flemming Abildgaard og Trine Nielsen blev valgt (Trine Nielsen udføre PR
opgaver for bestyrelsen.


8. Eventuelt
Under punktet kom der fine inputs til bestyrelse Som de kan arbejde
videre med.
- Ønske om et nyt rigtige mænd hold
- Ønske om et nyt rigtige damer hold
- Bedre kommunikation
- Opfordring til at huske jubilæer. Der er to 30 års jubilæer i klubben.
-
Underskrift:

Formand Daniel Kromann Laugesen Kasserer Kasper Frydenholm

Dirigent Hanne Rosenlund

Årsberetning 2021/22

Det har været en god sæson trods corona, på trods af nedlukninger af flere
omgange er vi kommet fint igennem. Vi har i sæson 21/22 henholdsvis 161
medlemmer i aldersgruppen 19 og op, og i aldersgruppen 0-18 har vi 129
medlemmer.
Vi har i år introduceret 3 nye hold, de nye rigtige mænd, latindance og bordtennis,
de er alle blevet taget godt imod.
Året gymnastikopvisning er sat til d. 27/3 og planlægning er i fuld gang. Vi glæder os
til en sjov og underholdende dag med alle vores dygtige gymnaster. Der vil være salg
af kage, boller og drikkevarer. På den måde vil vi skabe lidt indtægt, som kan dække
nogen af udgifterne til arrangementet.
Gymnastik og motion er i udvikling. Der er god interesse for vores hold, kun onsdag
aften har vi en ledig tid. Men mon ikke vi sagens kan få den besat.
Tak til trænere og bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats og gode
samarbejde.

Daniel Laugesen